Test

Anlæggelse af permanent blærekateter på en kvinde

Fru Nielsen er indlagt på en kardiologisk afdeling og har på grund af lungestase brug for et kateter, da hun er svært dyspnøisk.
Du skal derfor sammen en kollega anlægge et permanent blærekateter på Fru Nielsen.