Generel information om kateteranlæggelse

Et kateter anlægges mhp. at tømme blæren for urin.

Det anlægges ved vandladningsforstyrrelser, ved visse kirurgiske indgreb og ved kritisk syge, hvor diuresemåling er påkrævet.

Proceduren foretages rent ved afvaskning af patienten og herefter aseptisk dvs. med sterile utensilier.

Proceduren udføres som regel af 2 personer, og da det kan være ubehageligt og smertefuldt at få anlagt et kateter, skal patienten være alene på stuen og under proceduren være afskærmet.